close
چت روم
شعرهای یارانی
آخرین مطالب

آخرین ارسال های انجمن

لیست مطالب

شعر بسیار زیبای اخوان ثالث

شعر بسیار زیبای اخوان ثالث

شعرفکرش نباش از مهدی فرجی

شعرفکرش نباش از مهدی فرجی

شعر زیبای حیرتم را بیشتر کن

شعر زیبای حیرتم را بیشتر کن

مرا ببخش که روزی سنگم و روزی آتش

مرا ببخش که روزی سنگم و روزی آتش

جملات کوتاه درمورد خداوند

جملات کوتاه درمورد خداوند

یکی هست

یکی هست

ارزش طعمه...

ارزش طعمه...